Търсене:
Намерени: 126   Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7
Играта се провежда по същия начин, с тази разлика, че вместо клоун е нарисувано едно магаре. Целта на състезателя е със затворени очи да забоде опашката на…
На две срещуположни страни на площадката се начертават линиите на "градовете". Разстоянието между градовете е 20-30 крачки. Играчите се разделят на два равни отбора…
На земята се поставя 2 м връв. На единия и край се намира закупеният сувенир, а на другия застава състезателя, на когото се завързват очите. Ръководителя го…
За тази игра са необходимо четири стола, шест кофички от сладолед и двама състезатели. Трите кофички трябва да бъдат в цвят, различни от останалите три. Двата…
За играта са необходими две топки за тенис на маса и две ракети. Състезателите се разделят на две групи в колони. При даден знак "старт" първите двама вземат по една…
Играчите сядат в кръг и поставят ръцете на коленете си с длани една към друга. Ръководителят взема някакъв предмет - пръстенче или стотинка. Обикаля кръга и дава…
Играчите се хващат за ръце и правят два кръга - вътрешен и външен. Вътрешният се нарича "клетки", а външният - "птици". По знак на ръководителя играчите от външният…
Играчите се нареждат в кръг. Избира се един, който играе ролята на "птичар". Той застава вътре в кръга, завързват му се очите, след което играчите започват да се…
Необходими съоръжения: един съд, пълен с вода, 2 малки лъжички и 2 водни чаши. Двамата състезатели по сигнал на ръководителя започват да пълнят чашите с лъжичка.…
За играта са нужни десет детски балончета. Те трябва да се надуят и да се сложат по пет на две места. Това ще бъде "багажът". Желателно е балончетата да бъдат в два…
Играчите седят в полукръг. Крайният отдясно започва играта. Той казва тихо на ухото на съседа си отляво някоя дълга дума или късо изречение. Съседът също прошепва…
Участва един състезател. Той има трудната задача за 3 минути с надянати на ръцете ръкавици да развърже колетна пратка. Състезателят, който успее да развърже…
На едно въже са навързани с конци различни лакомства и дребни сувенири. Въжето се държи в двата си края на височина най-малко 1, 20 - 1, 40 м. Задачата на състезателя е…
Зад един параван е седнал отговорникът на играта. До него има разни бонбони, люти чушки, картофи, моркови и други предмети. Желаещият да участва в "риболова"…
Изрязват се от бяла ламарина 10-15 малки рибки. Пет от тях се номерират примерно от 1 до 5. В края на канапа на три рибарски пръта се завързват три малки магнита. …
Играчите се нареждат в кръг. В средата застават кавалер и дама, очите им се завързват. След това водещият ги разпръсква и те започват да се търсят. Дамата казва: …
Играчите, разделени на два еднакви отбора, се построяват в колона по един, успоредно един на друг. Разстоянието между двете колони да не е по-малко от три крачки.…
Това е забавна игра за увеселение и танцови площадки. Водещият поканва двама-трима души от публиката и обявява същността на играта. Очите на участниците се…
Играчите се нареждат в кръг. Ръководителят посочва един от играчите, който застава в средата на кръга и се опитва да разсмее някой от играчите, като прави…
Поставя се една топка в средата на салона. Водещият отброява шест крачки и поканва желаещите да участват в играта. Играчът застава срещу топката. Завързват му…
Намерени: 126   Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.