Търсене:
Намерени: 126   Страници: 1 2 3 4 5 [6] 7
Играта се провежда в рядка гора. Участващите в играта са хванати в кръг около водещия. Той се намира в средата на кръга и брои: 1, 2, 3, 4 и при 5 всички се разбягват на…
Играчът взема тояжка, дълга 1 м, на върха на която е поставена игла. Очите му се завързват и той тръгва към поставения на пет крачки от него балон. Водещият високо…
Играчите са насядали в кръг на столове. Ръководителят застава вътре в кръга и командва. При команда "седни" цялата група трябва да стане, при команда "тичай" -…
Играчите образуват кръг и се преброяват по ред на номерата. Един от тях става водач. Той влиза в средата на кръга с гумена топка. Водачът удря силно топката в…
За провеждането на тази игра предварително се правят стрели от хартия, които могат да летят, и се номерират. От картон се изрязват детелини и също се номерират.…
Играчите сядат на столове, наредени в кръг. Един от тях излиза навън. В негово отсъствие у един играч се скрива набелязан предмет: кибритена кутийка, ножче, …
Играчите сядат в кръг. Водачът приближава до някого от играчите и му задава например такъв въпрос: Коя дата е днес? На колко години сте? Запитаният трябва да мълчи,…
Предварително се подготвят пликове според броя на играчите. В тях са написани в два цвята номера - червени за кавалерите и сини за дамите. Всички пликове са…
Участват неопределен брой двойки. Всеки кавалер получава по един вестник. Двойките започват да танцуват танц, изпълняван от оркестъра. При сигнал на…
Оркестърът свири валсова мелодия. Всички двойки танцуват. Водещият за миг спира. Двойките също прекратяват танца и застават неподвижно. Онези от тях, които са…
Този танц се играе от неопределен брой двойки. Оркестърът свири фокстрот (маршова мелодия). Всички двойки танцуват свободно в салона. При команда на водещия, …
Изрязват се от крепова хартия 15 броя ленти. Всяка лента се номерира в двата края с един и същи номер. Примерно 1, 2, 3 и т. н. Водещият хваща лентите по средата и…
На всяка двойка се дава по една ябълка, която участващите прикрепят с челата си. При сигнал на водещия двойките започват да танцуват. Оркестърът постоянно сменя…
Играчите са в две редици. Пред редиците е обтеглено въже, дълго около 15 метра, разполовено с белег на две равни части. На един метър вляво и вдясно от белега са…
Играчите, разделени на два отбора, се построяват по един в колони, успоредно една на друга. Разстоянието между играчите в колоните се определя от протегнатите…
На пода или на земята се начертава кръг с диаметър 0, 5 метра. В кръга застава играч със завързани очи. Той трябва да направи десет крачки напред, да се обърне кръгом…
Пет дами сядат на столове, а срещу тях сядат кавалерите (разстоянието между тях трябва да бъде 6-8 метра). Ръководителят им завързва очите, след което всички…
Участниците се разделят на малки групи от 6-8 души, които се разпръскват на разни места по площадката. Разстоянието между отделните групи трябва да бъде еднакво - 5-6…
Играта има състезателен характер. Участват 5-6 състезатели. Всеки получава по равен брой обикновени бисквити (средно по 5 бисквити). По даден знак от водещия…
Всички играчи, освен двамата водещи, се разбягват по площадката. Водещите се държат за ръце и се стремят да хванат някого от играчите, като сключат ръцете си…
Намерени: 126   Страници: 1 2 3 4 5 [6] 7
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.