Търсене:
Играчите сядат в кръг. Ръководителят започва играта, като казва на първия играч някоя дума, например хотел. Играчът трябва веднага да каже нова дума с буквата Л, …
Играчите са насядали на столове. Един от тях излиза извън салона. Водещият разделя играчите на две групи. Съобщава им една дума с две срички. Примерно: …
На играчите се раздават листи. Организаторът съобщава, че ще каже една буква и всички трябва да напишат на лист - отговор под формата на дума започваща с дадената…
Организаторът раздава на играчите листовки, на които са напечатани десет думи: цвете зеленчук плод животно птица риба дърво зърнест плод река град След това…
Всеки състезател получава листовка. За десет минути той трябва да напише имена на автори и техните произведения по азбучен ред. Пример: № Автор Произведение
Голяма красива кукла се поставя на маса. Пред нея в запечатан плик е написано името и. До нея е опакован пакет награда за онзи, който познае как се казва куклата.…
Взема се празен буркан и се пълни с бадеми. Затваря се с капак. Предоставя се на всеки, който желае, да го огледа отблизо. На листче се написва броят на бадемите и…
Водещият назовава името на известен наш писател-класик, написал много произведения. Играчите един след друг са длъжни да обявяват имена на негови произведения. …
Тя може да бъде тематична, географска, историческа, с шеговити въпроси и гатанки. На циклостил се отпечатват листовки с 12 въпроса. След всеки въпрос се поставя…
Напечатват се листовки със следния текст: № Песен Композитор Изпълнител 1
Взема са по-дебела книга и в нея се поставя цветна лентичка. Книгата се слага на масата и се дава възможност на всеки да я огледа, без да я пипа. Всеки вписва на…
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Викторини
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.