Търсене:
Срещам ли се с подходящия човек?

Тест открива сродните души

Сайтът за запознанства Match.com предлага на всички свои абонати тест, който открива сродните души. Тестът "Срещам ли се с подходящия човек?" е основан на теорията на биологичната антроположка Хелън Фишър от университета Рътгърс в Ню Джърси.

Д-р Фишър открила, че преобладаващият химикал в мозъка на един човек определя към кой от общо четири типа личност спада той.

Допаминът е характерен за "изследователите", които са спонтанни и обичат новото; серотонинът - за "строителите", които са общителни и предпазливи, но не плашливи; тестостеронът е характерен за "директорите", които са решителни и емоционално сдържани, и естрогенът - за "посредниците", които разбират как е устроен светът и имат дар-слово.

Биохимичната ни настройка определя симпатиите и антипатиите ни към другите типове личност.

Ето и съкратеният вариант на теста:

Оградете с кръгче един от четирите отговора на всеки три въпроса от четирите скали.

СН означава силно несъгласен
Н - несъгласен
С - съгласен
СС - силно съгласен

Скала 1

 1. Всичко правя импулсивно. СН, Н, С, СС
 2. Имам разностранни интереси. СН, Н, С, СС
 3. Имам по-силна енергия от другите хора. СН, Н, С, СС

Общ резултат

Скала 2

 1. Хората трябва да се държат прилично. СН, Н, С, СС
 2. Общо-взето, мисля, че е важно да се следват правила. СН, Н, С, СС
 3. Роднините и приятелите ми биха сметнали, че се придържам към традиционните ценности. СН, Н, С, СС

Общ резултат

Скала 3

 1. Имам по-аналитичен и логичен ум от повечето хора. СН, Н, С, СС
 2. Умея да решавам проблемите, без да намесвам емоциите. СН, Н, С, СС
 3. Обичам да откривам как работят нещата. СН, Н, С, СС

Общ резултат

Скала 4

 1. Обичам да познавам най-дълбоките потребности и чувства на приятелите си. СН, Н, С, СС
 2. Често се улавям, че мечтая. СН, Н, С, СС
 3. След като гледам затрогващ филм, вълнението не ме напуска няколко часа. СН, Н, С, СС

Общ резултат

Резултати

Пишете си 0 точки за всеки отговор "силно несъгласен", 1 точка за всеки отговор "несъгласен", 2 точки - за "съгласен" и 3 точки - за "силно съгласен".

Сумирайте точките във всяка една от четирите скали.

Скала 1 измерва до каква степен сте "изследовател", скала 2 измерва до каква степен сте "строител", скала 3 отговаря на "директор", а скала 4 - на "посредник".

Двете скали с най-големия брой точки показват вашия главен и второстепенен тип личност.

"Изследователите" и "строителите" трябва да общуват с представители на своя тип личност, а "директорите" и "посредниците" - помежду си.

Дата: 21.04.2009 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Спалня | Легло | Секс | Срещам ли се с подходящия човек?
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.