Търсене:
Бягай, бягай, а после седни!

Играчите се нареждат в кръг и сядат на столове.

Ако няма столове, на земята се очертават кръгове според броя на участниците.

Един от играчите се избира за ръководител.

Той взема свирка и почва да свири.

Под негова команда при свиркането състезателите започват да маршируват, бягат в кръг, подскачат и т.н.

Изведнъж ръководителят изсвирва три пъти. Като чуят сигнала, участниците се разпръсват.

Всеки бърза да седне на своето място.

Ръководителят също бяга да седне.

Този, който остане без място, става новия ръководител.

Дата: 05.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Бягай, бягай, а после седни!
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.