Търсене:
Весела поща

Пощата се обслужва от солиден пощальон, който разполага със солиден брой пликове и листове. Обикновено интересът към тази игра е голям, поради което пликовете и листовете трябва да бъдат в по-голямо количество.

Поставени още при влизане в салона номера важат за веселата поща.

Например на мъжете се поставят номерирани сърца, а на дамите - детелини.

Всеки посетител може да получи от пощальона лист и плик и да направи писмо до желания номер, като упомене за кого се отнася номерът - за сърце или детелина.

Писмата се подават само в "пощенска станция", като от време на време при поискване на пощальона оркестърът изсвирва туш и той обявява по микрофона за кой номер са постъпили писма. Тази игра може да продължи през цялата забавна вечер в зависимост от интереса, който е предизвикала.

При пощальона могат да де организират и допълнителни телеграми, колетни пратки и покани за танц. Телеграмите се поставят в специална пощенска кутия и точно в определен час се отваря.

Мелодията, която е получила най-много телеграми, се обявява за мелодия на вечерта и се изпълнява от оркестъра.

Службата Колетни пратки е разновидност на веселата поща, но вместо писма, до съответните номера се изпращат малки пакетчета, закупени от разкрития павилион или предварително донесени за подарък. Особен успех има тази служба при провеждане на пролетни и осмомартенски празници и новогодишни карнавални вечери.

Службата Покана за танц има за задача да уведомява номерата, за които е отправена покана за танц. Това става в определено време, за определен танц, който се обявява.

Дамата, която е получила едновременно няколко покани за танц, тегли жребий с кого да танцува, а онази дама, която е получила най-много покани, се награждава.

Дата: 06.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Весела поща
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.