Търсене:
Гонене на топката в кръга

Участниците в играта застават в кръг на разстояние, равно на протегнати ръце един от друг.

Преброяват се на първи и втори номера и образуват две групи.

Игроводецът дава една топка на някого от първата група и друга на номера, който заема противоположно място в кръга. По този начин топките се разделят на разстояние в полукръг.

Игроводецът застава извън кръга и дава сигнал за започване на играта.

Двете групи започват да прехвърлят топките в една посока, всеки играч хвърля топката на най-близкия от своята група. По такъв начин топките през цялото време ще минават през един човек, като се догонват една друга.

Всяка група се стреми колкото е възможно по-бързо да прехвърля топката, за да настигне "противниците". Ако играчът изпусне топката, той е длъжен да я вдигне и само след като се върне на мястото си, може да я хвърли по-нататък по реда.

Групата, чиято топка застигне втората, печели точка.

Игроводецът обявява високо резултата от първия кръг на състезанието, без да спира играта.

По-нататък всеки път, когато едната група догони със своята топка топката на противниците, тя печели две точки, тъй като след първия кръг топките се разделят от разстоянието на цялата окръжност.

Играта завършва, когато едната от групите получи пет точки.

Дата: 07.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Гонене на топката в кръга
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.