Търсене:
Весела щафета

Всички двойки танцуват по някоя бърза мелодия. Водещият вместо с партньор танцува с една щафета, украсена с разнообразни ленти. Внезапно той вдига щафетата, оркестърът за миг спира, през което време всеки кавалер е длъжен да смени своята партньорка. Водещият също хвърля щафетата и бърза да си намери партньорка измежду танцуващите. Кавалерът, който остане без дама, взема щафетата.

Така щафетата до края на танца сменя 7-8 пъти своя притежател. Онзи, който остане след завършването на танца с щафетата, е длъжен да изпълни някакво желание:

  • да изпее песен
  • да каже стихотворение, басня или хумореска

Правила и други варианти:

  1. Всеки кавалер при спиране на оркестъра е длъжен да смени своята дама.
  2. Щафетата може да се връчва на определен кавалер, който е длъжен да отстъпи дамата, а сам отива да си търси друга дама. Ако щафетата се предаде на дама, то тя трябва да я предаде на друга дама. Така щафетата обикаля от двойка на двойка.
  3. Водещият предава щафетата на най-близко стоящата двойка, тя бърза да я предаде на друга двойка, която също я препредава на танцуващата най-близко двойка. Водещият дава знак на оркестъра да спре. Двойката, в която е останала щафетата, отпада. Отново засвирва оркестърът и щафетата отново се предава. Така чрез отпадане двойката-победител, която остава накрая, получава награда.
  4. Успехът на всеки един от вариантите зависи от правилното му разясняване от водещия.
Дата: 07.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Весела щафета
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.