Търсене:
Верига от думи

Играчите сядат в кръг. Ръководителят започва играта, като казва на първия играч някоя дума, например хотел. Играчът трябва веднага да каже нова дума с буквата Л, с която завършва думата, например лайнер. Следващият съсед от ляво произнася друга дума, започваща с Р - Рибарица и т.н.

Трябва да се говори бързо и без забавяне.

Всеки, който се забави, заплаща данък - някой дребен предмет (запалка, джобно ножче, клечка кибрит, химикалка, червило и пр.).

В края на играта наказаните състезатели изпълняват определеното им от ръководителя наказание: да попеят, да потанцуват, да отговорят на три гатанки, да се поклонят на някоя дама и др.

Правила:

  1. Всяка нова дума трябва да започва с последната буква на предшестващата я дума, например: куче... елен... нос... силует... тунел и т.н.
  2. Забавянето не може да трае повече от три секунди, отброявани от ръководителя.
  3. Неуспелият участник дава данък.
Дата: 03.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Верига от думи
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.