Търсене:
Дежурни букви

На играчите се раздават листи.

Организаторът съобщава, че ще каже една буква и всички трябва да напишат на лист - отговор под формата на дума започваща с дадената буква.

Трябва да се напишат колкото се може повече думи започващи с тази буква. При това думите трябва да се пишат в колона, една под друга.

Пишат се само съществителни имена в именителен падеж и в единствено число.

Организаторът отбелязва началото на играта по часовник и казва:

- Внимание! Буква М!

Всички пишат. След три минути организаторът казва:

- Стоп! Предай написаното!

Комисия проверява броя на думите и спазване на правилата, след което се обявява победителят.

Дата: 03.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови | Дежурни букви
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.